พี่สาวไม่มีทางเลือกกระเตงน้องมาโรงเรียนด้วย เพราะไม่มีใครดูแล ยายต้องไปทำงานไม่งั้นก็ก็ไม่มีกิน

พี่สาวไม่มีทางเลือกกระเตงน้องมาโรงเรียนด้วย เพราะไม่มีใครดูแล ยายต้องไปทำงานไม่งั้นก็ก็ไม่มีกิน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *